Commissie Bezwaarschriften 15 februari 2018

Dit item is verlopen op 16-02-2018.

Op donderdagavond 15 februari 2018 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

In beginsel openbaar

Tijdens deze vergadering kunnen degenen die een bezwaarschrift/klaagschrift hebben ingediend bij de gemeente hun bezwaren mondeling komen toelichten. De hoorzittingen zijn voor het publiek toegankelijk. Het kan echter voorkomen dat een hoorzitting achter gesloten deuren plaats heeft. Als een hoorzitting onverhoopt geen doorgang zal vinden, dan zal dit op de gemeentelijke website bekend worden gemaakt.

Samenstelling van de commissie

  • mevrouw mr. N.C.M. Mulder (voorzitter)
  • mevrouw mr. drs. M. Pikart
  • mevrouw mr. A.M. van Mil
  • mevrouw mr. E. de Romph – van Wingerden (secretaris).

De agenda

Op de agenda staat het klaagschrift inzake de aanwijzingsprocedure van gemeentelijke monumenten, het bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2017 waarbij een tijdelijk parkeerverbod werd ingesteld aan de Erasmusweg, het bezwaarschrift tegen het besluit van de burgemeester d.d. 13 oktober 2017 waarbij een algemene ontheffing van de sluitingstijd werd verleend aan een horecagelegenheid en het bezwaarschrift tegen het besluit van de burgemeester d.d. 28 november 2017 waarbij de algemene ontheffing van de sluitingstijd van een horecagelegenheid werd ingetrokken. Vanaf 19:30 uur.

Meer informatie over deze agenda

Voor verdere informatie over deze hoorzitting en de taak van deze commissie kunt u tijdens kantoortijden terecht bij de secretaris van de commissie, mevrouw mr. E. de Romph – van Wingerden (071) 36 60 453.

Meer informatie over bezwaar en beroep

Deze informatie vindt u in het product Bezwaar maken.