Nieuws

 • Programmabegroting 2019 ter inzage

  (28-12-2018)

  De raadsgroep fusie heeft op woensdag 19 december 2018 positief geadviseerd op de Programmabegroting 2019 en deze aangeboden aan de gemeenteraad.

 • Groene erfafscheidingen in Offem Zuid

  (17-12-2018)

  Offem Zuid wordt een groene wijk. Om te komen tot een mooie verzorgde en groene wijk heeft de gemeente afspraken gemaakt met de ontwikkelaar.

 • Commissie Bezwaarschriften 17 december 2018

  (14-12-2018)

  Op maandagavond 17 december 2018 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

 • College beantwoordt vragen Lijst Salman Noordwijk over woningverkoop Offem Zuid

  (10-12-2018)

  Het college heeft de vragen van Lijst Salman Noordwijk beantwoord over de verkoop van woningen door Van Rhijn Bouw in Offem Zuid. Het is niet meer dan logisch dat hij dat doet. De bouwer is namelijk eigenaar van de grond en bouwde de woningen zelf.

 • Geleidelijk aan van het aardgas af

  (06-12-2018)

  Noordwijk is in 2050 energieneutraal. Van aardgas over op een andere, duurzame energiebron. De aanzet om de overstap goed te laten verlopen is gezet gezien ‘Aanzet Transitievisie Warmte Holland Rijnland’.

 • College beantwoordt vragen gemeenteraad naar aanleiding van brief van De Raad Bouw

  (03-12-2018)

  De gemeenteraad heeft naar aanleiding van een brief van De Raad Bouw vragen gesteld. De beantwoording laat goed zien hoe het is om met complexe dossiers  te werken.

 • Met de nieuwe burgemeester bouwen aan het nieuwe Noordwijk

  (03-12-2018)

  Namens de nieuwe gemeente Noordwijk, heten alle fracties waarnemend burgemeester mevrouw Hermans-Vloedbeld harte welkom. De acht politieke fracties hebben een positieve indruk van haar, zo blijkt uit de gezamenlijke verklaring naar aanleiding van haar benoeming. 

 • Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen

  (23-11-2018)

  In de zitting van het hoofd- en centraal stembureau is de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. De uitslag treft u hieronder aan. In het proces-verbaal van de zitting vindt u meer informatie over de berekening van de zetels en het aantal behaalde stemmen per lijst en kandidaat.

 • Gemeente beëindigt samenwerking KondorWessels/Bever Holding

  (08-11-2018)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad van Noordwijk op de hoogte gesteld van de beeindiging van de samenwerking met KondorWessels/Bever Holding.

 • Regionale Woonagenda 2017 in werking

  (07-09-2018)

  Het aantal inwoners en huishoudens in Holland Rijnland neemt nog steeds toe.
  Daarnaast verandert de leeftijd en samenstelling van de bevolking door vergrijzing en steeds kleinere gezinnen.

 • Aan tafel. Wijkavond Calorama en Kern binnen Noord

  (11-07-2018)

  Maandagavond 9 juli 2018 was de wijkavond Calorama en de Kern binnen Noord. Het werd een fijne wijkavond waar openhartig werd gesproken over heel herkenbare vraagstukken.

 • Herinrichting Parallel Boulevard gecombineerd met drainage

  (18-06-2018)

  Het afgelopen jaar is het stil geweest rond de herinrichting van de Parallel Boulevard. Dit uitstel heeft te maken met de maatregelen rond de te hoge grondwaterstand in Noordwijk aan Zee. We gaan de Parallel Boulevard opnieuw inrichten. En tegelijkertijd een drain aanleggen onder de straat om de grondwaterstand te verlagen.

 • Speciaal grondbeleid voor Offem Zuid

  (26-01-2018)

  De gemeenteraad stelde op donderdag 25 januari 2018 de nota over het beheer van de bodem in het plangebied Offem Zuid ongewijzigd vast. Deze nota bestaat uit 2 delen: A en B. In deel A staat algemeen beleid. Deel B gaat over specifiek beleid voor Offem Zuid. Alle 2 de delen hebben ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Archief