Nieuws

 • Programmabegroting 2019 ter inzage

  (28-12-2018)

  De raadsgroep fusie heeft op woensdag 19 december 2018 positief geadviseerd op de Programmabegroting 2019 en deze aangeboden aan de gemeenteraad.

 • Onderhandelaars sluiten coalitieakkoord en maken wethouders bekend

  (21-12-2018)

  De onderhandelaars van NZLokaal, VVD, CDA en Lijst Salman Noordwijk hebben een coalitieakkoord gesloten voor de nieuwe gemeente Noordwijk. Dat maakte onderhandelaar Sjaak van den Berg van NZLokaal bekend in een brief aan de nieuwe burgemeester en de gemeenteraad.

 • De nieuwe gemeente Noordwijk presenteert zich

  (18-12-2018)

  Deze week presenteert de nieuwe gemeente Noordwijk zich met een informatieve bijlage in de krant.

 • College beantwoordt vragen over wifitracking van PvdA-GroenLinks

  (18-12-2018)

  In Noordwijk vindt uitgebreide wifitracking plaats. Door de uitvoerders ook wel ‘passantentelling’ genoemd. Is dat wel in lijn met wat de Autoriteit Persoonsgegevens voorstaat? Het college heeft de vragen erover beantwoord.

 • Werkzaamheden Verlengde Beeklaan

  (17-12-2018)

  De Verlengde Beeklaan is het stuk weg tussen de rotonde aan de Herenweg en de N206. In 2019 wordt gestart met werkzaamheden aan dit stuk van de weg. Onder andere wordt op deze weg een nieuwe rotonde voor de wijk Offem Zuid aangelegd.

 • Groene erfafscheidingen in Offem Zuid

  (17-12-2018)

  Offem Zuid wordt een groene wijk. Om te komen tot een mooie verzorgde en groene wijk heeft de gemeente afspraken gemaakt met de ontwikkelaar.

 • Commissie Bezwaarschriften 17 december 2018

  (14-12-2018)

  Op maandagavond 17 december 2018 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

 • Mooi afscheid van raadsleden, wethouders en burgemeester

  (14-12-2018)

  Op donderdag 13 december 2018 vond de laatste raadsvergadering plaats van de ‘oude’ gemeente Noordwijk. In de Nieuwe Raadzaal van het gemeentehuis werd het een hele bijzondere avond.

 • College beantwoordt vragen Lijst Salman Noordwijk over woningverkoop Offem Zuid

  (10-12-2018)

  Het college heeft de vragen van Lijst Salman Noordwijk beantwoord over de verkoop van woningen door Van Rhijn Bouw in Offem Zuid. Het is niet meer dan logisch dat hij dat doet. De bouwer is namelijk eigenaar van de grond en bouwde de woningen zelf.

 • Geleidelijk aan van het aardgas af

  (06-12-2018)

  Noordwijk is in 2050 energieneutraal. Van aardgas over op een andere, duurzame energiebron. De aanzet om de overstap goed te laten verlopen is gezet gezien ‘Aanzet Transitievisie Warmte Holland Rijnland’.

 • Ondergrondse afvalinzameling voor de nieuwe wijk Offem Zuid

  (04-12-2018)

  In de nieuwbouwwijk Offem Zuid fase 1 wordt bij wijze van proef gebruik gemaakt van ondergrondse afvalcontainers voor het inzamelen van huishoudelijk restafval en groente, fruit en tuinafaval.

 • College beantwoordt vragen gemeenteraad naar aanleiding van brief van De Raad Bouw

  (03-12-2018)

  De gemeenteraad heeft naar aanleiding van een brief van De Raad Bouw vragen gesteld. De beantwoording laat goed zien hoe het is om met complexe dossiers  te werken.

 • Met de nieuwe burgemeester bouwen aan het nieuwe Noordwijk

  (03-12-2018)

  Namens de nieuwe gemeente Noordwijk, heten alle fracties waarnemend burgemeester mevrouw Hermans-Vloedbeld harte welkom. De acht politieke fracties hebben een positieve indruk van haar, zo blijkt uit de gezamenlijke verklaring naar aanleiding van haar benoeming. 

 • Advies formateur: NZLokaal, VVD, CDA en een vierde partij

  (28-11-2018)

  Op woensdag 28 november 2018 vond het persmoment plaats met de informateur Lies Spruit. Er werd gesproken over het formatieadvies voor de coalitievorming van de nieuwe gemeente Noordwijk.

 • Nathalie Barnhoorn en Dick Gutlich benoemd tot raadslid

  (28-11-2018)

  Het centraal stembureau heeft mevrouw N.A.N. Barnhoorn (CDA) en de heer D.J. Gutlich (D66) op 27 november 2018 benoemd tot lid van de gemeenteraad van Noordwijk.

 • Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen

  (23-11-2018)

  In de zitting van het hoofd- en centraal stembureau is de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. De uitslag treft u hieronder aan. In het proces-verbaal van de zitting vindt u meer informatie over de berekening van de zetels en het aantal behaalde stemmen per lijst en kandidaat.

 • Burgemeester van Lisse benoemd tot informateur

  (20-11-2018)

  Noordwijk en Noordwijkerhout hebben met instemming van alle partijen Lies Spruit, de burgemeester van Lisse, aangesteld als informateur. Een informateur begeleidt het eerste deel van de coalitieonderhandelingen na de verkiezingen.

 • College beantwoordt vragen PUUR Noordwijk over eerste voetbalwedstrijd

  (08-11-2018)

  De allereerste Nederlandse voetbalwedstrijd vond plaats in Noordwijk en Noordwijkerhout. Met andere woorden. De Nederlandse voetbalgeschiedenis start in 1789 in de nieuwe gemeente Noordwijk. Daar moet de nieuwe gemeente wat mee.

 • Gemeente beëindigt samenwerking KondorWessels/Bever Holding

  (08-11-2018)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad van Noordwijk op de hoogte gesteld van de beeindiging van de samenwerking met KondorWessels/Bever Holding.

 • College beantwoordt vragen Lijst Salman Noordwijk Nicolaas Barnhoornweg

  (08-11-2018)

  Het geld voor de vernieuwing museum Noordwijk is bedoeld voor onderhoud van de woning aan de Nicolaas Barnhoornweg 44.

 • College beantwoordt vragen Lijst Salman Noordwijk over herinrichting Jeroensplein

  (08-11-2018)

  Hoe lang gaat de herinrichting van het Jeroensplein nog duren? Het college van burgemeester en wethouders heeft de schriftelijke vragen over dit project beantwoordt.

 • College beantwoordt vragen CDA Noordwijk over Ondernemersfonds

  (06-11-2018)

  De toekomst van het ondernemersfonds. Naar aanleiding van schriftelijke vragen van CDA Noordwijk geeft het college aan hoe die er uit kan zien. Maar hoe zit het met het draagvlak?

 • Wonen waar gewoond moet worden

  (30-10-2018)

  Het recreatief gebruik en verhuur van woningen in Noordwijk is in opmars. Hoe verhoudt het toeristische belang zich tot het belang van de inwoners? De gemeente werkt aan regels om ervoor te zorgen dat Noordwijk woont waar gewoond moet worden.

 • College beantwoordt vragen CDA Noordwijk fusie

  (23-10-2018)

  CDA Noordwijk heeft schriftelijk vragen gesteld over de fusie en de inrichting van de ambtelijk organisatie. Het college heeft ze deze week beantwoord. Een mooi inkijkje.

 • Z-ambassadeurs bestrijden troep nu ook te water

  (17-10-2018)

  Al enkele jaren ruimt een groep betrokken Noordwijkse vrijwilligers door anderen achtergelaten afval (zwerfafval) op. Ook als dit in het water ligt. Bekend is dat afval afval aantrekt; hoe meer afval ergens ligt, hoe makkelijker men er meer afval achterlaat. Het omgekeerde geldt echter ook: hoe schoner de omgeving, hoe minder afval er wordt achtergelaten. Met die filosofie ruimen de zogenaamde Z(werfafval)-ambassadeurs vrijwillig in hun buurt zoveel mogelijk zwerfafval op.

 • College beantwoordt vragen LSN over korting Gemeentefonds

  (17-10-2018)

  “Wat gaan de gemeenten Noordwijk én Noordwijkerhout doen in aanloop naar 2019 en navolgende jaren om met de onvermijdelijke gemeentebezuinigingen niet de inwoners te treffen?”

 • College beantwoordt vragen VVD Noordwijk over belasten verduurzaming

  (17-10-2018)

  College Noordwijk beantwoordt vragen VVD Noordwijk over zonnepanelen en het mogelijke effect op het bepalen van de WOZ-waarde.

 • Gesterkt door moties op voor hoogwaardig openbaar vervoer

  (17-10-2018)

  Het college van burgemeester en wethouders voelt zich gesterkt door de twee moties van de gemeenteraad die aansporen tot structurele verbetering van het openbaar vervoer binnen deze streek.

 • Verkeersveiligheid in Noordwijk

  (17-10-2018)

  Verkeersveiligheid is een belangrijk thema. De gemeenteraad van Noordwijk vindt het belangrijk dat alle weggebruikers veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Het kan altijd beter. Het college is het daarmee eens en heeft onlangs duidelijk gemaakt welke acties er zijn uitgevoerd.

 • Levendige rotondes door sponsoring?

  (17-10-2018)

  Levendige en meer aantrekkelijke rotondes. Om dat te bereiken zou de gemeente er wellicht goed aan doen de gemeentelijke rotondes te laten sponsoren of te verhuren. Maar het is geen goed idee vindt het college.

 • College beantwoordt D66 vragen over afdoening motie Vrijwillige Monumenten

  (12-10-2018)

  “Bent u thans, gelet op het voorgaande, voornemens om uitvoering te geven aan de motie Vrijwillige Monumenten door nog lopende gevallen waarin sprake is van bezwaren van de eigenaar, eerst aan de Raad voor te leggen?” Dit wil D66 van het college weten. De partij heeft er schriftelijke vragen over gesteld. De vragen gaan vooral over de manier van werken bij de totstandkoming van de gemeentelijke monumentenlijst. En de controle hierop.

 • College beantwoordt vragen CDA Noordwijk over advertenties

  (11-10-2018)

  “Graag een compleet overzicht van alle volgende ingezonden mededelingen van deze serie 'Terugblik & Vooruitblik’ met datum plaatsing, het onderwerp, welke wethouder aan het woord en de totale kosten”. Dat wil CDA Noordwijk van het college weten. De partij stelde er schriftelijke vragen over.

 • Plaatsing telslangen in Noordwijk

  (11-10-2018)

  Op vrijdag 5 oktober 2018 zijn er op meerdere locaties in Noordwijk telslangen geplaatst. Naar aanleiding van klachten van inwoners laat de gemeente gedurende twee weken de snelheid meten op verschillende wegen.

 • Offem Zuid: wijzigingsplan verwijderen geurzone en archeologie 2

  (26-09-2018)

  Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het wijzigingsplan ‘verwijderen geurzone en waarde archeologie 2’ voor de bestemmingsplannen Offem Zuid en Landelijk Gebied ongewijzigd is vastgesteld. De officiële publicatie staat op de website www.overheid.nl.

 • Ruimtevaart krijgt 26 miljoen euro extra ondersteuning

  (07-09-2018)

  De Rijksoverheid, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Noordwijk geven gezamenlijk met € 26 miljoen een extra impuls aan de Nederlandse ruimtevaartsector. De bijdrage gaat naar de Space Campus Noordwijk. Daar werken bedrijven en onderzoekers aan open innovaties voor en vanuit de ruimtevaart.

 • Regionale Woonagenda 2017 in werking

  (07-09-2018)

  Het aantal inwoners en huishoudens in Holland Rijnland neemt nog steeds toe.
  Daarnaast verandert de leeftijd en samenstelling van de bevolking door vergrijzing en steeds kleinere gezinnen.

 • Tientallen miljoenen voor bollenlandschap van de toekomst

  (31-08-2018)

  Voorstel vanuit Duin- en Bollenstreek voor een Regiodeal met het Rijk om ons bollenlandschap helemaal geschikt te maken voor de toekomst. Met aandacht voor duurzaamheid, recreatie en biodiversiteit.

 • Onderzoek geeft uitsluitsel. Het is niet de schedel van Sint Jeroen

  (29-08-2018)

  Hij zit er niet bij. De schedel van Jeroen. De katholieke cultfiguur die Noordwijk Binnen koestert. Grondig wetenschappelijk onderzoek aan de recente opgravingen heeft dat uitgewezen.

 • Bedrijfsrechercheonderzoek bevestigt eerdere bevindingen

  (28-08-2018)

  Burgemeester Jan Rijpstra heeft op dinsdag 28 augustus 2018 het college en de raad geïnformeerd over de uitkomst van het vervolgonderzoek van Hoffmann Bedrijfsrecherche.

 • Avond over de omgevingsvisie. Met welk idee of initiatief laat jij de sterren stralen?

  (14-08-2018)

  Op woensdag 5 september 2018 is er een informatieavond over de geactualiseerde omgevingsvisie. Ook jij bent van harte welkom. Op naar een leuke en informele avond om elkaar te inspireren.

 • Aan tafel. Wijkavond Calorama en Kern binnen Noord

  (11-07-2018)

  Maandagavond 9 juli 2018 was de wijkavond Calorama en de Kern binnen Noord. Het werd een fijne wijkavond waar openhartig werd gesproken over heel herkenbare vraagstukken.

 • Herinrichting Parallel Boulevard gecombineerd met drainage

  (18-06-2018)

  Het afgelopen jaar is het stil geweest rond de herinrichting van de Parallel Boulevard. Dit uitstel heeft te maken met de maatregelen rond de te hoge grondwaterstand in Noordwijk aan Zee. We gaan de Parallel Boulevard opnieuw inrichten. En tegelijkertijd een drain aanleggen onder de straat om de grondwaterstand te verlagen.

 • Speciaal grondbeleid voor Offem Zuid

  (26-01-2018)

  De gemeenteraad stelde op donderdag 25 januari 2018 de nota over het beheer van de bodem in het plangebied Offem Zuid ongewijzigd vast. Deze nota bestaat uit 2 delen: A en B. In deel A staat algemeen beleid. Deel B gaat over specifiek beleid voor Offem Zuid. Alle 2 de delen hebben ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Archief