Nieuws

 • Van Bollenbad naar Duineveld

  (24-05-2018)

  Op woensdag 23 mei 2018 startte de bouw van project Duineveld fase 1. In 3 fasen komt een nieuwe wijk tot stand op de plek waar ooit het Bollenbad stond. Prachtig gelegen in Noordwijk.

 • Marië Fabbricotti wordt kwartiermaker / beoogd griffier

  (23-05-2018)

  Op 17 mei 2018 heeft de gemeenteraad van Noordwijk Marië Fabbricotti benoemd als kwartiermaker / beoogd griffier voor de nieuwe gemeente Noordwijk. Op 31 mei zal de gemeenteraad van Noordwijkerhout hetzelfde besluit nemen.

 • Schot in roos. Informatieavond Wijkaanpak Duurzaamheid

  (17-05-2018)

  Duurzaamheidsmaatregelen voor uw woning? Van het gas af? Wat is mogelijk en vooral wat levert het op? Op woensdag 16 mei 2018 organiseerden de gemeente Noordwijk en het Duurzaam Bouwloket deze speciale avond voor mensen die werk willen maken van verduurzaming. De avond was een schot in de roos.

 • ‘Onvoorwaardelijk’ voor onze mantelzorgers en zorgprofessionals

  (17-05-2018)

  Wil je eens ervaren wat het betekent als Alzheimer je familie ‘binnendringt’? Ga dan naar de gratis dansvoorstelling 'Onvoorwaardelijk'. Speciaal voor onze mantelzorgers en zorgprofessionals.

 • College beantwoordt vragen VVD inzake grondgebruik Space Business Park

  (09-05-2018)

  De VVD stelde vragen over de extra kavel die het bedrijf Decos in gebruik heeft genomen als tuin en parkeerterrein. Heeft de gemeente een contract met Decos over het gebruik van de betreffende grond?

 • College beantwoordt vragen VVD over project Snippergroen aan de Duinweg

  (09-05-2018)

  Het project Snippergroen aan de Duinweg. Daarover stelde de VVD een vijftal vragen. Volgens de fractie zijn veel bewoners/eigenaren aan de Duinweg geschrokken van de brief die zij van de gemeente hebben ontvangen over het project.

 • College beantwoordt vragen PvdA-GroenLinks over Earth Hour 2018

  (09-05-2018)

  Is er vanuit de gemeente een actie georganiseerd voor Earth Hour? Dat was een van de vragen van de fractie van PvdA-GroenLinks.

 • Noordwijk actualiseert Omgevingsvisie Noordwijk 2030

  (08-05-2018)

  Noordwijk De Energieke 7 Sterren Kustplaats. De Omgevingsvisie Noordwijk 2030 geeft aan op welke punten het zinvol is om aan het mooie Noordwijk te bouwen. Hoe deze 7 sterren helder kunnen stralen. Het is tijd om de visie aan te passen aan de laatste ontwikkelingen. Tijd voor een actualisatie.

 • Presentatie City of Space 2018 evenementen

  (02-05-2018)

  Op dinsdag 1 mei 2018 heeft Noordwijk trots de evenementen voor het themajaar Noordwijk City of Space 2018 gepresenteerd.

 • Website fusiegemeente Noordwijk online

  (01-05-2018)

  Op dinsdag 1 mei gaat de website van de fusiegemeente Noordwijk rond 14:00 uur online. Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met de vorming van de nieuwe gemeente Noordwijk is dit het moment om informatie over de fusie op een centrale plek aan te bieden.

 • Aan de slag om van landgoed Calorama een pareltje te maken

  (30-04-2018)

  Landgoed Calorama wordt de komende jaren mooi gemaakt. Eind april 2018 tekenden wethouder Marie José Fles en Martijn Bilars (Noordwijkerhout) een uitvoeringsovereenkomst die daarop gericht is. Het startsein voor het herstel en de herinrichting van het historisch landgoed. Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland, gemeente Noordwijk en Stichting Calorama Everwijn Taets van Amerongen trekken de knip voor de opknapbeurt.

 • College beantwoordt vragen VVD Noordwijk landelijke Sinterklaasintocht

  (26-04-2018)

  “Is het college bereid een serieuze poging te ondernemen om de landelijke Sinterklaasintocht naar Noordwijk te halen, door allereerst spoedig contact op te nemen met de NTR?”, die vraag heeft de VVD aan het college gesteld. Schriftelijk.

 • College beantwoordt vragen Lijst Salman Noordwijk gasloze woningen

  (26-04-2018)

  Er is geld beschikbaar om woonwijken van het aardgas af te halen. Gemeenten moeten voor 1 juli een plan indienen om voor de Rijksbijdrage in aanmerking te komen. “Heeft gemeente Noordwijk plannen ingediend? Of is Noordwijk van plan dit te doen?” Lijst Salman Noordwijk vroeg het aan het college. Schriftelijk.

 • Lintjesregen 2018

  (26-04-2018)

  Ook in Noordwijk regende het weer lintjes. Hieronder de Noordwijkers die koninklijk onderscheiden zijn met een korte beschrijving van de overweging. Ook kunt u terugvinden tot welke orde zij zijn benoemd. 

 • Persverklaring: Tweede Kamer stemt in met fusie Noordwijk en Noordwijkerhout

  (25-04-2018)

  Op dinsdag 24 april jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met de vorming van de nieuwe gemeente Noordwijk. De basis hiervoor is gelegd door het besluit van de beide gemeenteraden op 6 juli 2017.

 • Raad laat sterren botsen

  (24-04-2018)

  Noordwijk krijgt de 7 sterren steeds beter in de vingers. Eind april volgde de gemeenteraad de workshop Botsproeven om inzicht te krijgen in de impact van de 7 sterren uit de Omgevingsvisie Noordwijk 2030 bij projecten of initiatieven.

 • Vernieuwing riolering, bestrating en groen rondom Sint Jeroensweg

  (17-04-2018)

  Van maandag 23 april 2018 t/m medio oktober 2018 gaan we aan de slag in de Sint Jeroensweg en omgeving. Dit doen we in meerdere fasen. De riolering, bestrating en openbaar groen worden aangepakt. De omleidingen voor het verkeer worden met borden aangegeven.

 • Evenementenstad van het Jaar

  (17-04-2018)

  Noordwijk is ‘Evenementenstad van het Jaar’ in de categorie gemeente tot 100.000 inwoners. De thematische aanpak van evenementen waarvoor Noordwijk heeft gekozen heeft succes. De kustgemeente inspireert de evenementensector.

 • College beantwoordt vragen CDA Noordwijk over Monitor Sociaal Domein

  (13-04-2018)

  Naar aanleiding van de tweede meting van de Monitor Sociaal Domein stelde het CDA Noordwijk een aantal vragen over jeugdhulp en armoede. Maar ook over de toename van sociale eenzaamheid. Welke mogelijkheden ziet het college om deze toename in een daling om te gaan zetten?

 • College beantwoordt vragen CDA Noordwijk over voormalig hotel Sonnevanck

  (13-04-2018)

  De CDA-fractie stelde een aantal vragen over de stand van zaken en de toekomstplannen voor het voormalig hotel Sonnevanck.

 • College beantwoordt vragen D66 Noordwijk over aantal stemgerechtigde expats

  (12-04-2018)

  “Beschikt u over actuele cijfers over het aantal stemgerechtigde expats in Noordwijk?” Het is één van de vragen die de fractie van D66 Noordwijk aan het college heeft gesteld. Schriftelijk.

 • College beantwoordt vragen PvdA-GroenLinks over payroll in de gemeenteorganisatie

  (12-04-2018)

  De PvdA-GroenLinks-fractie wilde van het college weten of er binnen de gemeentelijke organisatie gebruik wordt gemaakt van payrolling. De fractie vindt dat niet gewenst, omdat er dan een tweedeling ontstaat op de werkvloer.

 • Check. Verlenging parkeervergunning 

  (10-04-2018)

  P1 verzorgt in opdracht van de gemeente Noordwijk de uitgifte van parkeervergunningen. Heel veel Noordwijkers hebben zo’n parkeervergunning.

 • College beantwoordt vragen PvdA-GroenLinks over de Landelijke Opschoondag 2018

  (04-04-2018)

  De PvdA-GroenLinks-fractie wilde van het college weten of er in Noordwijk acties werden gehouden op de Landelijke Opschoondag van 24 maart 2018.

 • Brandveiligheid recreatieparken flink verbeterd

  (03-04-2018)

  Brandveiligheid op recreatieparken. Cruciaal voor een badplaats als Noordwijk. En daar is terecht door de gemeente, de Brandweer Hollands Midden, de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) en de recreatieparken veel aandacht aan besteed. De afgelopen twee jaren zijn succesvolle maatregelen genomen om de brandveiligheid te verbeteren.

 • Beoogd gemeentesecretaris voor nieuwe gemeente Noordwijk

  (03-04-2018)

  Op 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente Noordwijk een feit en is Carsten Hof de nieuwe gemeentesecretaris. Tot die tijd wordt hij de projectleider/kwartiermaker voor de nieuwe gemeente. Na een overdrachtsperiode neemt hij het stokje over van Dirk Louter, de huidige projectleider Fusie. De nieuwe gemeentesecretaris komt een beetje thuis, want hij is geboren en getogen in Noordwijkerhout.

 • Kies het logo van de nieuwe gemeente Noordwijk

  (27-03-2018)

  Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente Noordwijk een feit. Het betreft een fusie van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. Deze nieuwe gemeente vraagt om een nieuw logo. Daarvoor is een ontwerpwedstrijd uitgeschreven.

 • Bevordering realiseren sociale woningen door wijziging verordening

  (22-03-2018)

  Op donderdag 15 maart 2018 stelde de Noordwijkse gemeenteraad de 'Verordening tot wijziging van de Verordening Bestemmingsreserve ter bevordering van Sociale Huurwoningen te Noordwijk' vast.

 • Processen-verbaal referendum ter inzage

  (22-03-2018)

  Woensdag 21 maart 2018 was het referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ook in Noordwijk hebben stemgerechtigden hun stem uitgebracht. Afschriften van de processen-verbaal, die voor de telling van het raadgevend referendum zijn opgemaakt, liggen bij de informatiebalie in het gemeentehuis Noordwijk ter inzage, totdat de Kiesraad de uitslag van het referendum heeft bekendgemaakt.

 • Nu geen plannen met Noordwijks’ gasveld

  (20-03-2018)

  “Wij hebben geen plannen in Noordwijk”, aldus de NAM. Die aan de Leeweg nabij Noordwijk een locatie heeft. Het is een van de 175 kleine gasvelden in Nederland.

 • Manegeruïne gesaneerd en ontmanteld

  (12-03-2018)

  Na de brand in de voormalig Manege Meeuwenoord spande het erom. Saneren? Slopen? En kon de gemeente dat wel eisen? Burgemeester Jan Rijpstra maakte er werk van. De maat was vol.

 • College beantwoordt vervolgvragen CDA Noordwijk over sociale woningbouw Offem Zuid

  (12-03-2018)

  “Wat is de gemeentelijke schadevergoeding geweest als compensatie voor het realiseren van sociale woningbouw in Offem Zuid?”, wil het CDA Noordwijk van het college weten.

 • Archeologische vondsten plangebied Offem Zuid

  (07-03-2018)

  Offem Zuid, tot voor kort landelijk gebied, wordt ontwikkeld tot nieuwe woonwijk. Uit enkele vooronderzoeken was de verwachting groot voor het aantreffen van archeologische vondsten.

 • College beantwoordt vragen CDA Noordwijk over tekorten thuiszorgmedewerkers

  (07-03-2018)

  “Zijn er klachten bij de gemeente Noordwijk binnengekomen over de tekorten?” Dat wil CDA Noordwijk weten van het college. Nee, zo luidt het antwoord. Met klachten gaan mensen namelijk naar de thuiszorginstelling.

 • College beantwoordt vragen CDA Noordwijk over Pleeghuiszorg 18+

  (07-03-2018)

  “Hoe vaak heeft de gemeente sinds de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de pleegzorg te verlengen na de 18e verjaardag?” Dat wil CDA Noordwijk van het college weten.

 • Operatie Steenbreek in actie op Landelijke Compostdag Noordwijk

  (06-03-2018)

  Operatie Steenbreek komt in actie op de Landelijke Compostdag - Noordwijk. Op zaterdag 17 maart. De kern van de actie: 5 tuintegels eruit – een mooie tuinplant erin. Bij de plantkraam delen gemeenten Katwijk en Noordwijk ook hun gezamenlijke flyer uit.

 • Gemeente stuurt aan op sloop voormalige manege

  (05-03-2018)

  Veel is er niet meer van over. De voormalige manege Meeuwenoord aan de Northgodreef stond in de nacht van 3 op 4 maart 2018 opnieuw in brand. Voor de derde keer in iets meer dan 2 jaar.

 • Woning Weteringkade gesloten

  (02-03-2018)

  De burgemeester heeft een woning aan de Weteringkade 17 voor 3 maanden laten sluiten.

 • Gemeente geen rol bij toewijzing woningen De Voorhof in Boechorst

  (27-02-2018)

  “Heeft de gemeente in de toewijzing van de huizen van De Voorhof een rol?”. En: “Welke toewijzingscriteria en methodiek worden hiervoor gebruikt?” Dat wil CDA Noordwijk van het college weten.

 • Raadsinformatie nu makkelijker vindbaar

  (22-02-2018)

  Net als ruim honderd andere gemeenten in Nederland doet de gemeente Noordwijk mee met het project Open Raadsinformatie. Hiermee maken gemeenten alle documenten van de gemeenteraad – besluiten, agenda’s, moties, amendementen en beleidsstukken – eenvoudig en collectief toegankelijk.

 • College beantwoordt vervolgvragen D66 Noordwijk over toepassing van het beleid parkeren en stallen

  (20-02-2018)

  “Kunt u ons toelichten wat de relatie is tussen de aanbevelingen uit het Parkeeronderzoek Noordwijk aan Zee en de toepassing van de Nota Parkeren en Stallen bij concrete bouwplannen?”

 • Aanslagen Gemeentelijke belastingen 2018 verzonden

  (16-02-2018)

  De aanslagen voor de gemeentelijke belastingen worden vanaf 22 februari 2018 verzonden. De aanslagen worden digitaal verzonden als de klant dit heeft aangegeven. Zo niet, dan verstuurt Belastingen Bollenstreek de aanslag per post.

 • BING-onderzoek: geen aanwijzingen dat fouten Zeewaardig met opzet zijn gemaakt

  (13-02-2018)

  Het onderzoeksrapport van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) over het bestemmingsplan Zeewaardig is afgerond en vandaag door burgemeester Jan Rijpstra aangeboden aan de gemeenteraad. 

 • College beantwoordt vragen over Schiphol

  (06-02-2018)

  “Klopt de berichtgeving dat de gemeente Noordwijk geen vertrouwen heeft in het onderzoek op basis waarvan de groei van de luchthaven straks wordt gebaseerd?”. En: Gaat u dat bericht corrigeren”. Dat wil Dick Gutlich, fractie van D66 Noordwijk, van het college van burgemeester en wethouders weten. Hij stelde zijn vragen schriftelijk.

 • College beantwoordt vragen CDA Noordwijk over sociale woningbouw Offem Zuid

  (02-02-2018)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van het CDA Noordwijk over de bouw van sociale huurwoningen op Offem Zuid.

 • College beantwoordt vragen CDA Noordwijk Onrust op de Grent

  (31-01-2018)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van CDA Noordwijk beantwoord over de Onrust op de Grent, begin januari 2018.

 • Reglement van Orde gemeenteraad gepubliceerd

  (30-01-2018)

  Het Reglement van Orde 2017 van de Noordwijkse gemeenteraad is op 25 januari 2018 officieel gepubliceerd. Op 30 november 2017 stelde de gemeenteraad deze verordening al vast.

 • Speciaal grondbeleid voor Offem Zuid

  (26-01-2018)

  De gemeenteraad stelde op donderdag 25 januari 2018 de nota over het beheer van de bodem in het plangebied Offem Zuid ongewijzigd vast. Deze nota bestaat uit 2 delen: A en B. In deel A staat algemeen beleid. Deel B gaat over specifiek beleid voor Offem Zuid. Alle 2 de delen hebben ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

 • Cliënten ‘s Heerenloo in actie tegen verrommeling bij milieuparkjes

  (18-01-2018)

  Vijf milieuparkjes in Noordwijk zijn vaak verrommelde plekken. Wat fijn dat cliënten van ’s Heerenloo helpen de verrommeling tegen te gaan. Het gaat om een proef voor een jaar.

 • Noordwijk scoort dikke 9 met openbare verlichting

  (11-01-2018)

  Met haar openbare verlichting draagt gemeente Noordwijk goed bij aan de landelijke doelstellingen voor energiebesparing. Een dikke 9 zegt de organisator die gemeenten monitort.

 • Inwoners bouwen mee aan nieuwe gemeente

  (09-01-2018)

  Ruim 600 inwoners hebben eind 2017 de enquête van de fusiegemeente Noordwijk ingevuld. 600 waardevolle bijdragen aan het opbouwen van de nieuwe gemeente.

 • Noordwijk bouwt verder in 2018

  (05-01-2018)

  Er wordt gebouwd in Noordwijk. Heel veel projecten zijn gestart. Andere bereidt de gemeente voor. Hieronder een overzicht van wat er allemaal gebeurt. Het zijn vooral de projecten waarin de gemeente actief is. Ook vindt u verwijzingen naar extra informatie.

 • Nieuwjaarsspeech burgemeester in teken van Space en fusie 

  (04-01-2018)

  Op dinsdag 2 januari 2018 hield burgemeester Jan Rijpstra zijn nieuwjaarsspeech in een vol gemeentehuis in Noordwijk.

 • College beantwoordt vragen Puur Noordwijk over Virenze

  (21-12-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van de fractie van Puur Noordwijk over de financiële situatie van Virenze. De organisatie is failliet. Wat gebeurt er met Noordwijkse kinderen die door deze organisatie behandeld worden.

 • College beantwoordt vragen CDA over hergebruik hulpmiddelen

  (21-12-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van CDA Noordwijk over het hergebruik van hulpmiddelen als trapliften, rolstoelen en scootmobiels.

 • Elektrisch rijden? Zo regelt u een oplaadpaal

  (20-12-2017)

  Vanaf 2018 ook laadpalen aanvragen voor elektrisch rijden in Noordwijk.

 • College licht evenementenvergunning toe voor toeristische markten Vuurtorenplein

  (11-12-2017)

  Evenementenvergunning voor het organiseren van de toeristische markten op het Vuurtorenplein in 2018. Hoe gaat dat?

 • College beantwoordt vragen D66 Noordwijk over beleid parkeren en stallen

  (11-12-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van D66 Noordwijk over het beleid dat gaat over het parkeren van voertuigen.

 • Samen invoering omgevingswet voorbereiden  

  (11-12-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad uitgelegd hoe de fusiegemeenten zich voorbereiden op de komst van de omgevingswet. Samen op om deze wet goed in te voeren

 • Bestrijden olijfwilgbladvlo in wijk Boechorst

  (08-12-2017)

  Wegens de weersomstandigheden zijn de werkzaamheden uitgesteld

  De gemeente voert op maandag 11 december werkzaamheden uit in de brandweerliedenbuurt in de Boechorst ter bestrijding van de olijfwilgbladvlo.

 • Tweede Kamer behandelt voorstel samenvoeging Noordwijk en Noordwijkerhout

  (05-12-2017)

  De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is begonnen met de schriftelijke voorbereiding van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout.

 • Burgemeester Rijpstra benoemd tot portefeuillehouder cybercrime

  (05-12-2017)

  Op 30 november 2017 werd burgemeester Jan Rijpstra benoemd tot bestuurlijk portefeuillehouder cybercrime. Dit gebeurde tijdens een vergadering van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO). Zij bestaat uit de regio-burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politiechef van de eenheid Den Haag.

 • Geen lampionnentocht voor oorlogsslachtoffers ter zee

  (05-12-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van het CDA Noordwijk over de herdenking van Eerste Wereldoorlog slachtoffers ter zee. Waarom is er niet weer een mooie lampionnenoptocht georganiseerd?

 • Voorbereidingsbesluit archeologische Offem Zuid

  (05-12-2017)

  De gemeenteraad heeft op 30 november 2017 een voorbereidingsbesluit genomen voor de gronden met archeologische vindplaatsen A en B in het plangebied Offem Zuid. De vindplaatsen staan weergegeven op de plankaart.

 • Denk Mee, Bouw mee aan de fusiegemeente

  (28-11-2017)

  ‘Denk mee, Bouw mee aan uw nieuwe gemeente’. Onder dat motto nodigen de fusiegemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout  hun inwoners uit om mee te bouwen aan de nieuwe gemeente Noordwijk.

 • Prestatieafspraken Noordwijk 2018 -2021 

  (28-11-2017)

  In het college van dinsdag 14 november 2017 zijn de hernieuwde Prestatieafspraken met de Noordwijkse Woningstichting, de Stichting huurdersbelangen Noordwijk en de gemeente Noordwijk vastgesteld. De ondertekening van de Prestatieafspraken 2018-2021 heeft maandag 27 november 2017 plaatsgevonden.

 • Kick-off Sizzling Summer of Space 2018

  (27-11-2017)

  Na het thema ‘Sport’ volgt ‘Space’. Noordwijk bereidt het nieuwe jaar voor met een nieuw thema: ‘Space’. Donderdag 23 november 2017 gaf ‘Sport’ het estafettestokje door aan ‘Space’. De eerste leuke ideeën zijn gedeeld.

 • Noordwijk doet mee aan Operatie Steenbreek

  (17-11-2017)

  Gemeente Noordwijk sluit zich aan bij de publiekscampagne van Operatie Steenbreek. De campagne start in 2018.

 • Burgemeester reikt eerste Noordwijkse Ruimtevaartprijs uit

  (30-10-2017)

  Goed gedaan. Slim denkwerk. Prachtige oplossing. Vrijdag 27 oktober heeft burgemeester Jan Rijpstra de eerste Noordwijkse Ruimtevaart Prijs uitgereikt.

 • Eerste stap naar bestuurlijke fusie gezet. Herindelingsontwerp vastgesteld

  (21-04-2017)

  De gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout hebben tijdens hun raadsvergaderingen van 20 april 2017 de eerste formele stap gezet naar een bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout per 1 januari 2019. Daartoe hebben zij een herindelingsontwerp vastgesteld, dat voor een periode van 8 weken ter inzage wordt gelegd.

Archief